Építőipari anyagmozgató gépek bemutatása – a daru

Az építőipart leginkább az különbözteti meg a többi ágazattól, hogy itt az üzem változtatja a helyét és a termék (a létesítmény) marad helyben. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden építőipari kivitelezéskor helyben kell elvégezni a feladatokat, amihez szükség van olyan gépekre, amik ezt el tudják végezni, majd továbbállni. Egy ilyen gép, melyekkel nagy mennyiségű anyagot lehet megmozgatni, a daru. A daruk az építőiparban alkalmazott emelőgépek legjellegzetesebb osztályát képviselik.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat fogalom-meghatározása szerint a daru olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas. A futómacska a teherfelvevő eszközével rögzített teher mozgatását végzi.

A daruk feladata a termelési rendszerekben:

  • emberi erőt meghaladó terhek mozgatása,
  • a termelő munka hatékonyságának növelése,
  • a balesetveszélyes kézi anyagmozgatás csökkentése.

Darukat többnyire a következő esetekben alkalmaznak:

  • a teher feladási és leadási pontja között nagy a szintkülönbség,
  • a munkatér bármely pontját ki kell szolgálni,
  • olyan terhet kell áthelyezni.

Szerkezetük szerint a daruk lehetnek híddaruk vagy forgódaruk. Felépítésüket tekintve minden darun megtalálhatók a következő egységek: teheremelőmű, teherfelvevő eszközök, vízszintes irányú mozgatóművek, energiaellátó és irányító rendszer, acélszerkezet.

Az anyagmozgatógépek többségében, az emelő és szállító elemek bármely irányú mozgatását ún. vonóelemek valósítják meg. Ezek funkciójuk szerint lehetnek: futókötelek, vonókötelek, tartókötelek.